משחקים לא שיתופיים 2005/2006   ( מרצה: פרופ' דוד שמיידלר )
Non Cooperative Games   2005/2006    ( Lecturer: Prof. David Schmeidler )
 
משחקים לא שיתופיים 1999/2000   ( מרצה: פרופ' אהוד לרר )
Non Cooperative Games   1999/2000    ( Lecturer: Prof. Ehud Lehrer )
 
בחינות מהעבר במשחקים לא שיתופיים
Previous exams in Non Cooperative Games
 
כלכלה מתמטית 1999/2000   ( מרצה: פרופ' אהוד לרר )
Mathematical Economics   1999/2000    ( Lecturer: Prof. Ehud Lehrer )
 
בחינות מהעבר בכלכלה מתמטית
Previous exams in Mathematical Economics
 
בחינות מהעבר במשחקים שיתופיים
Previous exams in Cooperative Games


 
 
 
לדף הבית
 
 
 
 
 
 
Back to homepage