הדרך לבנין בריטניה

1   לכיוון בית התפוצות 2   פונים ימינה
   
3   זהו הבנין שממול 4   הכניסה לבנין בריטניה