הכניסה לאוניברסיטה בשבתות ובשעות מאוחרות

לדף הבית
1   מכיוון רחוב אינשטיין 2   פונים ימינה
   
3   ממשיכים דרומה 4   בפניה הראשונה שמאלה
   
5   ממשיכים מזרחה 6   מתקרבים לכניסה
   
7   הכניסה 8   כבר בתוך הקמפוס
   
9   פונים ימינה 10   לקראת בניני מדעים מדויקים

לפתרונות של בחינות בחדו"א, הסתברות, אלגוריתמים ועוד נושאים
לחצו כאן.
לדף הבית