הדרך לעמדת החזרת תרגילים

1   נכנסים לבנין שרייבר 2   פונים למדרגות היורדות
   
3   יורדים במדרגות 4   לקראת הפניה שמאלה
   
5   לאחר הפניה שמאלה 6   ארון החזרת תרגילים