הדרך למרתף הספריה למדעים מדויקים ב 6 תמונות

1   כניסה לספריה 2   פונים קצת לכיוון שמאל
   
3   עוברים דרך דלת שקופה 4   עוברים דרך דלת שמיד בצד ימין
   
5   יורדים במדרגות 6   עוברים דרך דלת משוריינת