הדרך מבנין שרייבר לבנין אורנשטיין ב 7 תמונות

1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   במסדרון של מדעים מדויקים
   
5   כמעט לכל אורך המסדרון 6   מתקרבים לבנין שבקצה המסדרון
   
7   לובי בנין אורנשטיין