הדרך מבנין שרייבר לחדר אורנשטיין 103 ב 8 תמונות

לדף הבית
1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   במסדרון של מדעים מדויקים
   
5   כמעט לכל אורך המסדרון 6   בפניה הקרובה פנו שמאלה
   
7   עוברים דלת 8   החדר הוא מצד שמאל

לפתרונות של בחינות בחדו"א, הסתברות, אלגוריתמים ועוד נושאים
לחצו כאן.
לדף הבית