הדרך מבנין שרייבר לחדר פיסיקה 204 ב 8 תמונות

לדף הבית
1   מכיוון בנין שרייבר 2   פונים שמאלה לכיוון בניני מדעים מדויקים
   
3   המשך הדרך לכיוון בניני מדעים מדויקים 4   במסדרון של מדעים מדויקים
   
5   חולפים על פני אולם לב 6   ואז פונים בפניה הראשונה שמאלה
   
7   עולים במדרגות קומה אחת 8   ואז פונים שמאלה

לפתרונות של בחינות בחדו"א, הסתברות, אלגוריתמים ועוד נושאים
לחצו כאן.
לדף הבית