הדרך לחדר שרייבר 209

1   נכנסים לבנין שרייבר 2   עולים שתי קומות במדרגות שמימין
   
3   הראשונה היא קומת המזכירויות 4   ואחריה עוד קומה
   
5   פונים שמאלה לכיוון המעליות 6   עוברים לאורך התאים
   
7   החדר מצד שמאל 8   הכניסה לחדר